Our Story

The group was established in 1952 under the name “The Ukrainian National Ballet” by Natalia Tyrawski, Veselka’s first artistic director and choreographer. natalia tyrawskiShe was born, studied and performed professionally in Ukraine and taught dancing for almost 50 years. It was not until 1966 that the ensemble began performing under the name Veselka, under the continued leadership and direction of Natalia Tyrawski up until the early 1990’s.

The late Mr Ivan Shestowsky was Veselka’s first administrator and his efforts have helped to maintain the group as a icon of the Ukrainian culture here in Australia. His contribution has lead to the remarkable success of the group over the years.

First Ukrainian dance ensemble of Sydney with Mrs Tarawski
First Ukrainian dance ensemble of Sydney, N. Tyrawski (back)

Iсторичнa знимкa із першої танцювальної групи під керівництвом пані Тиравської в Сіднеї.

In the 1990’s a number of artistic directors had the privilege of working with Natalia Tyrawski including, Christina Kolomijec, Jaroslaw Sywak, Orysia Sywak, Bohdan Myronuik and Natalka Rybak who took over as artistic director and choreographer of Veselka in 1998. Upon the return of Veselka’s successful tour of Canada in mid 2002, Jaroslaw Sywak took over the directorship, after completing his choreography studies through a Master of Arts (Education) at the Kyiv National University of Culture and the Arts, Ukraine.

From 2010, Veselka’s artistic director and choreographer is Orysia (Sywak) Spinner who continues to promote, cultivate and educate traditional and contemporary Ukrainian dance that has enthralled audiences worldwide.

While maintaining its high profile with Ukrainians, Veselka has Veselka Sydneyventured beyond community functions and has performed at Folkloric Festivals at the Sydney Opera House, the Carnivale at Government House, suburban cultural festivals, clubs, weddings and business functions. The ensemble has also performed outside of Sydney including Canberra, Melbourne, Uluru, Alice Springs, Adelaide, Brisbane, Perth and also toured Ukraine, Canada and the USA.

With its colourful costumes and energetic dancers, every performance by Veselka Ukrainian Dance Ensemble of Sydney is a celebration of the rich cultural traditions of Ukraine, from the welcome of bread and salt in the Pryvit, to the lively finale of the Hopak. Veselka believes that the wealth of a nation lies in its heritage, particularly dance.

НАША ІСТОРІЯ

Група була створена в 1952 році під назвою “Український Національний Балет” Наталею Тиравською, художнім керівником ансамблю.

Пані Тиравська народилася, навчалася, викладала хореографію і виступала професійно на Україні та поза її межами більше 50 років.

В 1966 ансамбль почав виступати під назвою “Веселка”, і залишався під керівництвом Наталії TиравськоЇ аж до початку 1990-х років.

Пан Іван Жестовськиь був першим адміністратором ансамблю і надав всі зусилля допомогти зберегти групу в якості яскравого зразка української культури тут, в Австралії. Праця п. Жестовського сприяла чудовому успіху групи протягом багатьох років.

У 1990 ряд художніх директорів мав честь працювати з Наталею Тиравською в тому числі, Христина Коломеїц, Ярослав Сивак, Орися Сивак, Богдан Миронюк і Наталка Рибак. У 2002, випускник Київського Національного Університету Култуои Ї Мисиецтв, Магістр Хореографії Ярослав Сивак посів посаду художнього керівника та хореографа ансамблю “Веселка”.

У 2010 художнім керівником Веселки є Орися (Сивак) Спінер, яка продовжує працювати, розвивати та викладати традиційний і сучасний український танець, який захоплює глядачів по всьому світу.

Високо цінований українською діаспорою а Автраліі Веселка відома поза межами українського суспільства. Колектив виступав на фольклорних фестивалях в Сіднейський оперний театр, в Карнивале в Будинку уряду, різноманітних фестивалях, клубах, весілля і корпоративах у Канберрі, Мельбурні, Улуру, Аліс-Спрінгс, Аделаїді, Брізбані, Перті, а також здійснив поїздку в Україну, Канаду і Амеріку.

З барвистими костюмами і невичерпною енергією, кожен виступ Веселки є святкуванням багатих культурних традицій України, від вітання хлібом і соллю в танці Привіт, до живої фінал Гопака. Веселка вважає, що багатство нації полягає в його спадщині, зокрема, танець.